Notariusz Wrocław

Kancelaria Notarialna Wrocław

 CEL

 

Rolą Notariusza w systemie prawnym Rzeczpospolitej jest między innymi zapobieganie sporom sądowym poprzez zapewnienie pewności obrotu gospodarczego. Aby osiągnąć ten cel, wszystkich czynności dokonujemy z należytą starannością i dbałością. Zapraszamy do skorzystania z usług naszej kancelarii w samym sercu Wrocławia.

 ZASADY  DZIAŁANIA

Przywiązujemy dużą wagę do respektowania zasad etyki zawodowej, prezentujemy indywidualne podejście do każdego klienta, aby jak najlepiej zabezpieczyć jego interesy. Nasza Kancelaria we Wrocławiu jest zawsze otwarta na Państwa potrzeby. Z tego względu czynności notarialne dokonywane są nie tylko w godzinach urzędowania Kancelarii notarialnej lecz także w innych, ustalanych indywidualnie terminach.

 WSPÓŁPRACA

 

Czynności notarialne polegające na poświadczaniu zgodności kopii z okazanym oryginałem, poświadczenia daty okazania dokumentów oraz poświadczenia własnoręczności podpisów dokonywane są „od ręki”. Pozostałe czynności związane ze specyfiką pracy notariusza dokonywane są po uprzednim telefonicznym, elektronicznym lub osobistym uzgodnieniu terminów.

 PRACA NOTARIUSZA

Wykonując czynności w zakresie swoich uprawnień jesteśmy osobami zaufania publicznego. Nasza działalność regulowana jest przez szereg aktów prawnych, w tym przede wszystkim ustawę Prawo o notariacie. Zgodnie z przepisami – notariusz powołany jest do dokonywania czynności, którym strony są zobowiązane lub pragną nadać formę notarialną.

Przed przeprowadzeniem czynności notarialnej prosimy o kontakt z kancelarią (osobiście, telefonicznie lub elektronicznie). Jest to konieczne, gdyż pozwala ustalić rodzaj czynności, jaka ma być dokonana, a także umożliwia przekazanie Państwu kompletnej informacji odnośnie dokumentów, jakie należy przedłożyć przed dokonaniem danej czynności notarialnej. Zapraszamy - Notariusz Wrocław.