oplaty-notariuszW zależności od rodzaju dokonywanej czynności notarialnej poniesiecie Państwo następujące opłaty:

  • taksę notarialną z tytułu dokonania określonej czynności notarialnej, która ustalana jest indywidualnie z notariuszem i uwarunkowana jest stopniem skomplikowania danej czynności notarialnej oraz czasem niezbędnym do jej przygotowania. Maksymalną wysokość wynagrodzenia notariusza regulują przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości  z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

Taksę notarialną należy każdorazowo powiększyć o podatek od towarów i usług według stawki 23%,

  • opłatę za wypisy aktu, w wysokości 6 zł + VAT 23% za jedną stronę. Wypisy mają moc prawną oryginału aktu i wydawane są stronom oraz wysyłane są przez notariusza do instytucji, które ma on obowiązek zawiadomić o dokonanej czynności (sąd wieczystoksięgowy, urząd skarbowy, gmina, geodezja, spółdzielnia itp.),
  • opłaty sądowe, czyli opłaty pobierane przez notariusza od wniosków wieczystoksięgowych zawartych w aktach notarialnych (np. wniosku o wpis własności), a następnie przekazywane na rachunki bankowe właściwych sądów. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju dokonywanych wpisów i jest określona w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych,
  • podatek od czynności cywilnoprawnych, którego płatnikiem jest notariusz. Wysokość podatku, a także okoliczność jego wystąpienia przy dokonywaniu konkretnej czynności określa ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych,
  • podatek od spadków i darowizn, którego płatnikiem, w zakresie darowizny dokonanej w formie aktu notarialnego albo zawartej w tej formie umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub ugody w tym przedmiocie, jest notariusz. Wysokość podatku, a także okoliczność jego wystąpienia przy dokonywaniu konkretnej czynności określa ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn.

Chcąc sprostać potrzebom naszych Klientów umożliwiamy uregulowanie płatności, w zakresie taksy notarialnej wraz z podatkiem od towarów i usług, za pomocą kart płatniczych.


W lokalu Kancelarii umożliwiamy Klientom bezpłatny dostęp do Internetu WiFi.


Rachunki bankowe Kancelarii:

Rachunek bankowy (bieżący):

SANTANDER BANK POLSKA S.A, Oddział 5 we Wrocławiu 08 1090 1522 0000 0001 2259 0940

Rachunek depozytowy w PLN
(jedynie w przypadku złożenia środków pieniężnych w PLN do depozytu notarialnego)

SANTANDER BANK POLSKA S.A, Oddział 5 we Wrocławiu 33 1090 1522 0000 0001 2259 0975

Rachunek depozytowy w EUR
(jedynie w przypadku złożenia środków pieniężnych w EUR do depozytu notarialnego)

SANTANDER BANK POLSKA S.A, Oddział 5 we Wrocławiu 91 1090 1522 0000 0001 2259 0998